Specjalizacje

Naszym Klientom indywidualnym i biznesowym zapewniamy doświadczenie, wiedzę i profesjonalizm w wielu dziedzinach prawach, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spółek handlowych, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa karnego, prawa finansowego (w tym tworzenie i oferowanie produktów finansowych), prawa rynków kapitałowych, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, nowe technologie, ochrona danych osobowych.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w wybranych regulacjach sektorowych (m.in. prawo bankowe, domy maklerskie, instytucje pożyczkowe, instytucje płatnicze, fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzanie wierzytelnościami, windykacja, nieruchomości gruntowe).

Eksperci