Prawo pracy

Kancelaria zapewnia doradztwo przy stosowaniu przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza przy nawiązywaniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu stosunków zatrudnienia.

Doradzamy przy wyborze formy zatrudnienia pracownika. Sporządzamy projekty różnorodnej dokumentacji pracowniczej, zarówno umów jak i regulaminów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Reprezentujemy strony stosunku pracy w sprawach sądowych. Udzielamy bieżących porad prawnych z zakresu prawa pracy, zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

Co robimy?

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów o pracę, umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menadżerskich, a także umów o zakazie konkurencji i umów o zachowaniu poufności. Tworzymy regulaminy pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej, regulaminy wynagradzania oraz inne określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Opiniujemy także obowiązujące w zakładzie pracy regulaminy pod kątem ich zgodności z prawem pracy. Doradzamy w zakresie wdrożenia tych regulaminów i wewnętrznych polityk, a także obwieszczeń i zarządzeń wymaganych przepisami prawa pracy.

Reprezentujemy strony stosunku pracy w postępowaniach dotyczących mobbingu i dyskryminacji, w sporach z zakresu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę, w tym za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia oraz w zakresie zwolnień grupowych. Doradzamy w procesach przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

 

 • Sporządzamy projekty dokumentacji pracowniczej.
 • Wydajemy opinie prawne z zakresu prawa pracy.
 • Wspieramy prace działów kadr.
 • Przeprowadzamy analizę dokumentacji pracowniczej w ramach badań due diligence.
 • Pomagamy pracownikom poprzez reprezentację przed sądem i uczestnictwo w negocjacjach.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo