Katarzyna Ulma-Raszkowska

Adwokat

Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynku kapitałowego, jak również w szeroko pojętym prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym, m.in. reprezentuje klientów przed sądami w postępowaniach grupowych.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, w tym banków, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych.

Zajmuje się m.in. problematyką związaną z prawami konsumentów, w szczególności ochroną konsumentów na rynku kapitałowym. Reprezentuje konsumentów w sporach związanych z nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych.

Reprezentuje klientów w negocjacjach, w postępowaniach mediacyjnych, przedsądowych oraz na etapie postępowania sądowego, jak również przed organami administracji, m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W pracy zwraca szczególną uwagę na rzetelność i transparentność podejmowanych działań, jak również na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających potrzeby klientów.

W wolnym czasie czyta książki, zgłębia historię średniowiecza i zdobywa górskie szczyty.

Doświadczenie

Przez wiele lat prowadziła obsługę spółek prawa handlowego, w tym doradzała w procesach zakładania, przekształceń i likwidacji spółek. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa kontraktów, praw autorskich, jak również prawa reklamy. Szkoliła osoby z branży reklamowej w zakresie prawnych aspektów akcji promocyjnych oraz ochrony konsumentów na rynku reklamowym oraz w zakresie prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Występowała również jako obrońca, jak również oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

  • Reprezentuje klientów w sądach w postępowaniach cywilnych, w tym w postępowaniach grupowych
  • Prowadzi kompleksowe doradztwo na rzecz instytucji finansowych, w tym na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych
  • Doradza w zakresie praw konsumentów
  • Specjalizuje się w prawie bankowym