Rynek kapitałowy

Rynki kapitałowe to obszar, w którym Zespół Kancelarii posiada eksperckie kompetencje i doświadczenie praktyczne zdobywane w instytucjach takich jak domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne.

W ramach naszej praktyki obsługujemy spółki publiczne, od etapu pierwszej publicznej oferty (IPO) po doradztwo związane z funkcjonowaniem i obowiązkami, w tym obowiązkami raportowymi spółki giełdowej. Mamy doświadczenie zarówno w funkcjonowaniu spółek notowanych na GPW, jak i na NewConnect.

Wspieramy emitentów papierów wartościowych w procesach publicznych emisji akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych. Obsługujemy fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne (ASI), towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie.

Co robimy?

Dla emitentów papierów wartościowych kompleksowo prowadzimy procesy emisyjne, od fazy przygotowawczej (tworzenie dokumentów informacyjnych, memorandum informacyjnego i prospektów emisyjnych), na etapie dopuszczenia i wprowadzenia papierów do obrotu na rynku giełdowym lub w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Reprezentujemy Klientów przed GPW, KNF, KDPW.

Doradzamy także inwestorom i akcjonariuszom w zakresie nabywania papierów wartościowych i wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych (np. nabywanie znacznych pakietów akcji, przekraczanie progów).

Świadczymy usługi związane z procesami uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności przez domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmioty zarządzające wierzytelnościami oraz wpisu do rejestru zarządzających ASI. Tworzymy wymagane przepisami prawa procedury i regulaminy wewnętrzne, zajmujemy się przygotowywaniem statutów funduszy inwestycyjnych oraz umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także innych umów outsourcingowych.

 • Prowadzimy procesy emisji papierów wartościowych takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne (publiczne, w tym IP, i niepubliczne).
 • Reprezentujemy Klientów przed GPW, KDPW, KNF, w tym w procesach licencyjnych oraz w zakresie zatwierdzania prospektów emisyjnych lub wypełniania obowiązków notyfikacyjnych.
 • Obsługujemy domy maklerskie, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne.
 • Doradzamy spółkom publicznym i ich akcjonariuszom w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.
 • Tworzymy procedury, regulaminy, statuty, umowy o zarządzania portfelami inwestycyjnymi (w tym portfelami wierzytelności) i inne umowy outsourcingowe.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo