Jakub Kondrat

Adwokat

Specjalizuje się w procesie cywilnym, prawie zobowiązań, prawie bankowym i prawie gospodarczym.

Zapewnia procesowe oraz pozaprocesowe doradztwo prawne na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie prawa bankowego, prawa spółdzielczego, zgodności stosowanych produktów i rozwiązań z regulacjami prawa konsumenckiego oraz rekomendacjami regulatorów rynku finansowego. Reprezentuje instytucje przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności.

Świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych w sprawach związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami, misselingiem, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu nieważności umów, w tym umów kredytowych powiązanych z walutą obcą.

Wspiera klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców w procesie tworzenia, analizy i negocjowania umów z kontrahentami.

Realizuje złożone projekty o charakterze interdyscyplinarnym wymagające analizy zagadnień z zakresu różnych gałęzi prawa, w szczególności prawa gospodarczego i prawa karnego.

W swojej pracy wykazuje się dużym zaangażowaniem, skrupulatnością i rzetelnością, zwracając przy tym szczególną uwagę na efektywną współpracę z klientem.

Interesuje się sportem (koszykówka, boks, piłka nożna), literaturą górską i podróżniczą.

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz kancelarii prawnych obsługujących instytucje finansowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności i prowadzenia postępowań sądowych. Reprezentował jeden z największych na polskim rynku Banków w licznych procesach sądowych, w tym w sprawach tzw. kredytów „frankowych”.  Świadczył doradztwo prawne z zakresu bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze opiniowania umów zawieranych przez klientów z kontrahentami, czy zgodności aktów wewnętrznych i procedur z przepisami obowiązującego prawa.

  • Reprezentacja klientów przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami, misselingiem, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu nieważności umów, w tym umów kredytowych powiązanych z walutą obcą
  • Bieżąca obsługa procesowa oraz pozaprocesowe podmiotów z sektora rynku bankowego,
  • Sporządzanie oraz analizowanie umów w obrocie konsumenckim oraz gospodarczym,
  • Prowadzenie negocjacji i mediacji sądowych oraz pozasądowych