Prawo bankowe i finansowe

Obszar prawa bankowego i finansowego obsługiwany jest przez dedykowany zespół wspierający zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe, Klientów biznesowych oraz detalicznych.

Prowadzimy stałą obsługę banków i instytucji finansowych takich jak instytucje pożyczkowe, małe instytucje płatnicze, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne we wszystkich obszarach ich działalności.

Reprezentujemy Klientów biznesowych w negocjowaniu warunków współpracy i finansowania. Działamy na rzecz Klientów indywidualnych w sporach z instytucjami finansowymi.

Co robimy?

Prowadzimy procesy uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności przez instytucje finansowe (np. zezwolenia dla TFI) lub wpisów do odpowiednich rejestrów (np. wpis do rejestru instytucji pożyczkowych, małych instytucji płatniczych), reprezentujemy instytucje finansowe w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Doradzamy w zakresie tworzenie produktów finansowych i regulacji wewnętrznych.

Pomagamy Klientom biznesowym w zawieraniu umów kredytowych (m.in. w standardzie LMA), spełnianiu warunków umów kredytowych i ustanawianiu i zwalnianiu zabezpieczeń.

Dla Klientów detalicznych prowadzimy postępowania polubowne i sądowe w zakresie sporów z instytucjami finansowymi, m.in. w zakresie kredytów frankowych oraz dla pokrzywdzonych inwestorów funduszy inwestycyjnych.

 • Dysponujemy kompleksową wiedzą i doświadczeniem w doradzaniu na rzecz banków i instytucji finansowych.
 • Prowadzimy stałą obsługę prawną banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i instytucji pożyczkowych.
 • Reprezentujemy instytucje finansowe przed KNF, UOKiK, PUODO.
 • Doradzamy prawnie w zakresie pozyskania finansowania bankowego od polskich i zagranicznych banków (m.in. kredyty inwestycyjne, finansowania pomostowe).
 • Prowadzimy spory sądowe w imieniu i na rzecz klientów banków i inwestorów funduszy inwestycyjnych, w tym sprawy frankowe.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo