dr hab. Magdalena Błaszczyk

Adwokat

Doradza w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego osobom fizycznym, jak również przedsiębiorcom. Specjalizuje się w prawie karnym powszechnym, w prawie karnym gospodarczym oraz w prawie karnym skarbowym.

Reprezentuje podejrzanych oraz oskarżonych przed organami ścigania i sądami, przygotowuje strategię procesową, opracowuje pisma procesowe – w szczególności zażalenia, apelacje i kasacje, jak również wszelkie wnioski wymagane w toku postępowań. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o poważne przestępstwa gospodarcze i skarbowe, w tym też – popełniane w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Doradza klientom w zakresie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; opracowuje też takie zawiadomienia. Reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, w fazie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Przedsiębiorcom doradza też jak zapobiegać odpowiedzialności karnej stosując odpowiednie procedury wewnętrzne.

Reprezentuje skazanych w postępowaniach wykonawczych. Ma doświadczenie w postępowaniach dotyczących wykonywania każdej z kar. Była obrońcą w szczególności, w postępowania wykonawczych dotyczących zastępczej kary pozbawienia wolności za niewykonaną karę ograniczenia wolności, kary pozbawienia wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998), doktor nauk prawnych (2003 r.; rozprawa pt. Prawnokarne instrumenty ochrony konkurencji w polskim systemie prawa), doktor habilitowany nauk prawnych  (2017 r.; monografia Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016). Od ukończenia studiów związana z macierzystą uczelnią; od 2003 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego. Badawczo i dydaktycznie zajmuje się prawem karnym materialnym, w szczególności – karnym gospodarczym; prawem karnym skarbowym i prawem wykroczeń. Autorka wielu publikacji z tego zakresu – monografii, artykułów naukowych, podręczników, skryptów; współautorka Komentarza do Kodeksu Karnego w serii Dużych Komentarzy Becka oraz omówienia przepisów karnych z obszaru prawa spółdzielczego w tomie 21 Systemu Prawa Prywatnego pt. Prawo Spółdzielcze; autorka artykułów poświęconych odpowiedzialności karnej przedsiębiorców.

Od 2017 r. łączy pracę naukową i dydaktyczną z praktyką adwokacką. Doświadczenie w zawodzie adwokata zdobywała w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j., gdzie zajmowała się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w szczególności – karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Od 2020 r. jest związana z naszą Kancelarią – Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.; odpowiada tu za wszystkie sprawy z zakresu prawa karnego.

Pracowała również w Biurze Prawnym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk (1999-2003) i w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP (2008-2009).

  • Reprezentuje klientów przed organami ścigania
  • Reprezentuje klientów przed sądami
  • Doradza osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym
  • Analizuje ryzyka odpowiedzialności karnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Zapewnia pomoc prawną w zakresie rozpoznania potrzeb i opracowania wewnętrznych procedur compliance oraz zarządzania nieprawidłowościami

Moje specjalizacje