Komentarz do Ustawy o fundacji rodzinnej w wydawnictwie C.H. Beck autorstwa zespołu prawników GWLAW

Zespół prawników kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych we współpracy z Wydawnictwem C.H.Beck opublikował Komentarz do ustawy o fundacji rodzinnej.

Autorami komentarza są:

Piotr Grabowski – radca prawny i wspólnik zarządzający kancelarią

Magdalena Błaszczyk – adwokat

Luiza Kwaśnicka – radca prawny

Daria Leszczyk – adwokat

Agnieszka Mitręga – radca prawny

Urszula Ogorzałek – doradca podatkowy

dr Rafał Trzeciakowski – radca prawny

 

Publikacja stanowi teoretyczno-praktyczny komentarz do ustawy z 26.1.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.). Poprzez swoją szczegółowość i kompleksowość (obejmuje także kwestie spadkowe i podatkowe), stanowi on wyjątkową pozycję.

Autorzy przyjęli zasadę komentowania odrębnie poszczególnych przepisów ustawy, próbując przy tym przedstawić wątpliwości, jakie mogą się pojawić przy ich interpretacji oraz zagadnienia, jakie mogą wyłonić się na gruncie analizy tych przepisów. Pisząc, korzystali z własnych doświadczeń w zakładaniu fundacji rodzinnych.

Komentarz jest skierowany do szerokiego grona adresatów – zarówno praktyków prawa: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, jak i fundatorów fundacji rodzinnej, członków organów fundacji rodzinnej i jej beneficjentów, tj. wszystkich tych, do których ustawa o fundacji rodzinnej znajduje zastosowanie, ale też do podmiotów zainteresowanych utworzeniem fundacji rodzinnej.

Niniejszy komentarz okaże się pomocny przy podejmowaniu decyzji o założeniu fundacji rodzinnej w Polsce, jak i w toku jej działalności.

Komentarz jest dostępny w księgarniach C.H. Beck oraz w systemie Legalis