Daria Leszczyk

Adwokat

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania sukcesyjnego w firmach rodzinnych.

Prowadzi liczne procesy planowania i wdrażania złożonych i kompleksowych procesów sukcesji, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i poziomie otoczenia rodzinnego (planowanie testamentowe, zmiany własnościowe, konstytucje rodzinne). Doradzała dużym polskim firmom rodzinnym w procesach zmiany pokoleniowej.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem firm rodzinnych w zakresie legislacji skupiającej się wokół bezpiecznej sukcesji, w tym brała udział w konsultacjach oraz pracach nad ustawą o fundacji rodzinnej.

Specjalizuje się także w procesach strukturyzacji majątkowych (podziały, przekształcenia, połączenia, aporty) oraz procesach M&A. Doradza w procesach inwestycyjnych oraz transakcjach joint venture, a także uczestniczy w due diligence przedsiębiorstw.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. W ramach swojej specjalizacji reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych, a także doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem akcji.

Prowadzi szkolenia oraz jest autorką licznych publikacji dotyczących problematyki sukcesji międzypokoleniowej w firmach rodzinnych.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiowała Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej.

  • Planuje i wdraża procesy sukcesji międzypokoleniowej
  • Brała udział w pracach nad ustawą o fundacji rodzinnej
  • Prowadzi procesy strukturyzacji majątkowych i transakcji M&A
  • Doradza w procesach inwestycyjnych
  • Doradza w zakresie prawa spółek handlowych