Sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie to zagadnienie szczególnie ważne dla firm rodzinnych -wspieramy właścicieli w planowaniu zmiany pokoleniowej.

Temat sukcesji w biznesie jest zagadnieniem szerokim, obejmującym nie tylko kwestie wprowadzenia do firmy rodzinnej kolejnych pokoleń, ale często wymagający strukturyzacji całego majątku rodzinnego, zapewnienia bezpieczeństwa prawnego aktywów, na które pracowały poprzednie pokolenia.

Nasza Kancelaria prowadzi właścicieli firm rodzinnych przez cały proces zmiany pokoleniowej — od ustalenia wizji i planów oraz sytuacji rodzinnej i majątkowej po zaproponowanie i wdrożenie narzędzi służących do realizacji tych wizji i planów. Współpracujemy z Klientami na każdym etapie planowania sukcesji, współpracując w tym zakresie również z psychologami biznesu i doradcami podatkowymi.

Co robimy?

Naszą pracę rozpoczynamy zazwyczaj od ankiety sukcesyjnej, która pozwala nam na zorientowanie się w stanie faktycznym i prawnym oraz zidentyfikowanie intencji właścicieli. W kolejnych etapach przedstawiamy możliwe rozwiązania prawne i dyskutujemy o nich z nestorami (często także z udziałem sukcesorów) tak, żeby podejmując decyzję o wdrożeniu planowanej zmiany mieli przekonanie, że ich wola zostanie zrealizowana.

Sukcesja to projekt wielopoziomowy, w którym właściciele mogą zdecydować się m.in. na założenie fundacji rodzinnej (polskiej lub zagranicznej), wprowadzenie zmian w regulacjach wewnętrznych spółek (np. zmiany umów spółek w zakresie wprowadzenia spadkobierców do spółki), sporządzenie testamentu i uregulowanie w nim kwestii szczególnie dla nich istotnych, spisanie „konstytucji rodzinnej” (określającej ład rodzinny: rodzina – firma rodzinna), ustanowienie programu motywacyjnego mającego na celu zmotywowanie kolejnego pokolenia do wzmożonej pracy na rzecz firmy rodzinnej.

 • Wiemy i szanujemy, że każda firma rodzinna jest skarbem dla jej właścicieli.
 • Proponujemy wdrożenie rozwiązań tylko wtedy, kiedy jesteśmy przekonani co do ich skuteczności.
 • Każdą firmę rodzinną analizujemy odrębnie i dopasowujemy rozwiązania do specyfiki działalności oraz oczekiwań i zamierzeń właścicieli.
 • Relacje z przedsiębiorstwami rodzinnymi budujemy latami i wytrwale pracujemy na ich zaufanie.
 • Sygnalizujemy Klientom wszelkie dostrzeżone przez nas ryzyka i analizujemy je razem z nimi.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo