Patrycja Dados

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie rynku kapitałowego i prawie bankowym.

Doradza spółkom prawa handlowego na każdym etapie ich działalności, od momentu ich powstania po bieżącą działalność operacyjną, w tym w zakresie aspektu korporacyjnego.

Prowadzi procesy transformacyjne spółek prawa handlowego, tj. przekształcenia, połączenia, w tym połączenia transgraniczne oraz transakcje sprzedaży aktywów.

Świadczy pomocą prawną na rzecz spółek publicznych. Prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem papierów wartościowych, w tym emisji akcji i obligacji korporacyjnych.

Kompleksowo obsługuje prawnie banki, pod kątem bieżącej działalności, a także prawidłowego funkcjonowania w ramach przepisów prawa i regulacji nadzoru bankowego.

Zajmuje się doradztwem na rzecz fundacji i stowarzyszeń, w tym w zakresie uzyskania statusu OPP.

W swojej pracy wykazuje skrupulatność i szczegółowość, jednocześnie profesjonalnie dbając o założenia biznesowe klienta.

Zna język angielski oraz francuski.

Prywatnie kocha przyrodę, kino, taniec. Pasjonatka caravaningu. Uwielbia wędrówki po górach o każdej porze roku.

Patrycja Dados

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie zdobyte jako in-house lawyer w spółce będącej jednym z największych polskich dostawców usług edukacyjnych. Przeprowadziła emisje papierów wartościowych spółek publicznych.Brała udział w prowadzeniu połączeń transgranicznych spółek. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznikiem Finansowym.

  • Doradza w zakresie tworzenia spółek
  • Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek w ramach ich bieżącej działalności
  • Posiada doświadczenie w zakresie połączeń i przekształceń spółek
  • Doradza w zakresie prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych
  • Zajmuje się doradztwem prawnym dla banków