Kontrola trzeźwości pracowników – zmiany w kodeksie pracy

Forma

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego prawo wprowadzenia przez pracodawcę – gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia – kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu (wykaz środków działających podobnie do alkoholu zostanie określony w rozporządzeniu). Ustawa została Podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Część przepisów już obowiązuje.

Jakie przepisy obowiązywały dotychczas?

Jak będzie wyglądać kontrola trzeźwości?

Kiedy pracownik nie będzie mógł być dopuszczony do pracy?

Zachęcamy do czytania artykułu.