Czy radca prawny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup zegarka?

Kalkulator, liczenie

W interpretacji podatkowej nr 0113-KDIPT2-1.4011.751.2023.3.RK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatek na zakup zegarka mechanicznego naręcznego służącego do pomiaru czasu świadczenia usługi prawnej może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

 

Radca prawny, który wystąpił o wydanie interpretacji podatkowej, wskazał we wniosku, że prowadzi indywidualną kancelarię, jako formę opodatkowania stosuje skalę podatkową, a jako dokumentację podatkową prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z klientami rozlicza się na podstawie stawki godzinowej, czasem nawet z dokładnością do 5 minut. Nie zawsze w trakcie czynności może kontrolować czas pracy na firmowym komputerze czy telefonie. Niedokładne policzenie czasu pracy może spowodować zakwestionowanie wykonanych czynności i odmowę zapłaty wynagrodzenia. Ponadto radca prawny prowadzi także sprawę karną, gdzie zdarza się, że nie ma możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych. Radca prawny wskazał także, że zegarek ten będzie wykorzystywany jedynie w czasie świadczenia usług prawnych, nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych.

 

Organ podatkowy uznał, że wydatek poniesiony na zakup zegarka mechanicznego naręcznego służącego do pomiaru czasu świadczenia usługi prawnej, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zegarek jest narzędziem służącym do prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy celem wykazania należnego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne. Przychód z działalności radcy prawnego rozliczającego się według stawki godzinowej bazuje na czasie świadczenia usługi, tak więc zakup zegarka do pomiaru czasu pracy ma bezpośredni związek z jego działalnością. Organ zaznaczył jednak, że to na radcy prawnym, jako podmiocie odnoszącym korzyść z faktu zaliczenia wskazanego we wniosku wydatku do kosztów uzyskania przychodu wynika obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również obowiązek właściwego jego udokumentowania.

 

Prawnicy zaangażowani