Doradztwo transakcyjne

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na każdym etapie transakcji- od planowania, badania prawnego, strukturyzacji do weryfikacji spełnienia warunków umownych.

Pomagamy Klientom przejść przez cały proces zawierania transakcji, co wiąże się z naszym zaangażowaniem od etapu zidentyfikowania celu transakcji do jej zakończenia. Nasz zespół ma doświadczenie w prowadzeniu transakcji zarówno od strony kupującego, jak i sprzedającego.

Wiemy, jak zabezpieczyć interesy prawne stron transakcji, mamy doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych (due diligence), identyfikowaniu i eliminowaniu ryzyk prawnych transakcji, negocjowaniu warunków transakcji i przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej.

Co robimy?

W ramach doradztwa transakcyjnego zapewniamy Klientom wsparcie prawne na etapie planowania transakcji – pomagamy wybrać i utworzyć odpowiednią strukturę, przeprowadzamy badania due diligence i pomagamy Klientom wyeliminować ewentualne ryzyka związane z transakcją. Uczestniczymy w negocjacjach warunków transakcji – od term sheet, umowy sprzedaży/inwestycyjnej, po przygotowanie dokumentów dodatkowych (np. zgody korporacyjne, wnioski do UOKiK, sądów rejestrowych), załączników i monitorowanie spełnienia tzw. warunków poprzedzających oraz następczych.

Wiemy, jak przeprowadzić Klientów przez skomplikowane procesy transakcyjne i dbamy o to, żeby ich interesy były należycie zabezpieczone. Pomagamy Klientom również po zakończeniu transakcji, na etapie przejmowania spółek i ich organizowania. Pracujemy zarówno dla polskich, jak i zagranicznych inwestorów.

 • Zabezpieczamy umowne interesy naszych Klientów przy zawieranych transakcjach.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo prawne transakcji.
 • Prowadzimy negocjacje warunków transakcji oraz zawieranych umów.
 • Reprezentujemy Klientów przed organami (np. zgoda UOKiK).
 • Przeprowadzamy badania prawne (due diligence) i pomagamy identyfikować i eliminować ryzyka.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo