dr Rafał Trzeciakowski

Radca prawny

Specjalizuje się w procesach sukcesyjnych, prawie korporacyjnym oraz handlowym.

Zajmuje się przede wszystkim procesami sukcesyjnymi, doradztwem korporacyjnym oraz rozwiązywaniem sporów wynikłych pomiędzy przedsiębiorcami lub wspólnikami.

W ramach procesów sukcesyjnych opracowuje i wdraża rozwiązania zmierzające do budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych.

Cechuje go indywidualne podejście do każdego klienta, elastyczność, kreatywność, wytrwałość w działaniu oraz nieszablonowe podejście do napotykanych przeszkód.

Zna biegle język angielski z uwzględnieniem terminologii prawniczej.

Prywatnie jest piwowarem domowym oraz sędzią piwnym, a także fanem futbolu, w szczególności angielskiego.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz spółek, w szczególności firm rodzinnych oraz stowarzyszeń i fundacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych na każdym szczeblu z wyłączeniem prawa karnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach oraz w toku pracy naukowej na uniwersytecie. Był również zaangażowany w działalność instytucji pożytku publicznego.

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie SWPS. Doktor nauk prawnych od 2017 r. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz tematyki sukcesji w biznesie.

  • Prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie procesów sukcesyjnych
  • Doradza w zakresie strukturyzacji właścicielskiej podmiotów gospodarczych
  • Reprezentuje Klientów w sporach gospodarczych i cywilnych
  • Świadczy doradztwo korporacyjne
  • Obsługuje stowarzyszenia i fundacje