Zawezwanie do próby ugodowej znów przystępniejsze dla przedsiębiorców.

28 września br. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i ustaw towarzyszących, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wartą odnotowania nowelizacją jest zmiana zasad pobierania opłat od zawezwania do próby ugodowej w sprawach majątkowych. Do tej pory chcąc rozwiązać spór majątkowy na drodze mediacji, przed wszczęciem właściwego postępowania sądowego wzywający musiał liczyć się z opłatą stosunkową w wysokości 1/5 opłaty sądowej, jaką musiałby uiścić wnosząc pozew o zapłatę. Oznacza to, że dochodząc roszczenia o wartości 1.000.000 zł opłata od zawezwania do próby ugodowej wynosiła 10.000 zł.

Opłata ta nie podlegała zwrotowi (mogła zostać zasądzona na rzecz powoda w przypadku uznania roszczenia przez sąd już we właściwym postępowaniu). W praktyce oznaczało to odejście od wykorzystania instytucji zawezwania do próby ugodowej w sprawach majątkowych, szczególnie w sprawach z wysoką wartością przedmiotu sporu.

Wraz z nowelizacją dodano do ustawy art. 23a, zgodnie z którym opłatę stałą w kwocie 120 złotych pobiera się od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20.000 złotych opłata wynosi 300 zł.

Różnica jest zatem klarowna. Przy dochodzeniu roszczenia wartego 1.000.000 złotych opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed dniem 28 września br. wynosiła 10.000 zł, po tym dniu tylko 300 zł.

Pozwala to wierzyć, że postępowania ugodowe znów staną się rozwiązaniem wykorzystywanym przez przedsiębiorców w sporach majątkowych.

Prawnicy zaangażowani