Deregulacja prawa budowlanego do kosza

To już przesądzone – szumnie zapowiadana przez rządzących deregulacja prawa budowlanego w zakresie budowy domu jednorodzinnego o powierzchni przekraczającej 70 mkw nie zostanie uchwalona w tej kadencji Sejmu.

Zmiana przepisów prawa budowlanego ograniczająca wymogi formalne dotyczące budowy domów jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 70 mkw procedowana jest w ramach ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Poprawki do ww. ustawy zgłosił Senat, co w praktyce oznacza niemożność jej dalszego procedowania. Do wyborów nie zaplanowano już bowiem żadnego posiedzenia Sejmu.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą dyskontynuacji, parlament kolejnej kadencji (z pewnymi wyjątkami) nie może zajmować się sprawami zainicjowanymi przez parlament kadencji upływającej. Oznacza to, że jeśli zaistnieje polityczna wola uchwalenia powyższej ustawy przez parlament X kadencji, cały proces ustawodawczy będzie musiał zostać przeprowadzony ponownie.

Prawnicy zaangażowani