Planowane zmiany w przepisach dotyczące usytuowania budynków

Dnia 8 września br. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą, budynek należy sytuować od granicy działki w odległości nie mniejszej niż 4 m w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy lub 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki. Mimo, iż przepis wydaje się pozornie prosty, wątpliwości interpretacyjne wciąż się pojawiają. Co w przypadku działek nieregularnych? Jak zmierzyć odległość budynku od granicy, gdy ta biegnie ukosem? Przede wszystkim na te pytania ma odpowiedzieć projektowana nowelizacja.

Zgodnie z projektem rozporządzenia budynek, który nie będzie zlokalizowany równolegle do granicy działki, może zbliżyć się do niej na odległość mniejszą niż standardowe 4 metry. Jeśli budynek zostanie zaprojektowany ze ścianą, na której znajdują się okna lub drzwi skierowane w stronę granicy działki, to minimalna odległość może zostać zredukowana do 3 metrów. Aby to osiągnąć, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, ściana budynku nie może być ustawiona równolegle do granicy działki, a po drugie, odległość od zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi do granicy działki nie może być mniejsza niż 4 metry. Ponadto doprecyzowano, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Finalnie, nowelizowane rozporządzenie dopuszcza większy udział elementów drewnianych w projektowanych domach.

Projekt przeszedł już etap konsultacji publicznych, zgłoszono do niego szereg uwag, w tym od takich podmiotów jak Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Ministerstwo nie odniosło się do ww. uwag, trudno także przewidzieć, czy prace nad projektem będą kontynuowane.

Prawnicy zaangażowani