Prawo handlowe

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz prowadzeniem procesów reorganizacji, w tym wewnątrzgrupowych.

W ramach naszej bieżącej obsługi korporacyjnej oferujemy Klientom usługi związane z obsługą organów spółek (Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zgromadzenia Wspólników) oraz przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej (statuty, umowy spółek, uchwały organów, regulaminy działania Zarządu/Rady Nadzorczej.)

Zajmujemy się także kompleksowo reorganizacjami korporacyjnymi takimi jak podziały, połączenia, w tym transgraniczne, przekształcenia spółek handlowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądem rejestrowym.

Co robimy?

W ramach obsługi korporacyjnej doradzamy m.in. w zakresie tworzenia grup spółek (prawo holdingowe) oraz funkcjonowania relacji pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami zależnymi. Wspieramy członków organów w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad spółkami zależnymi, w tym w zakresie stosowania zasady osądu biznesowego (business judgment rule). Sporządzamy opinie eksperckie w zakresie niezbędnym do oceny sytuacji, rozważenia istniejącego ryzyka oraz powzięcia decyzji biznesowej na zlecenia rad nadzorczych.

Doradzamy spółkom handlowym w procesach reorganizacji wewnętrznych, tj. przy podziałach spółek, przekształceniach i połączeniach, w tym połączeniach transgranicznych, tworząc niezbędną dokumentację, reprezentując Klientów w kontaktach ze wspólnikami, biegłymi rewidentami, sądem rejestrowym.

 • Zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego i ich organów.
 • Pomagamy w dostosowaniu się do zmieniających się przepisów prawa, w szczególności zmian Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądem rejestrowym (KRS).
 • Pomagamy przy zamykaniu lat finansowych (zatwierdzanie sprawozdań finansowych i składanie ich w sądzie rejestrowym).
 • Prowadzimy procesy podziałów, połączeń i przekształceń spółek.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo