Nieruchomości i inwestycje

Obsługujemy transakcje na rynku nieruchomości reprezentując Klientów indywidualnych, inwestorów oraz przedsiębiorców. Doradzamy prawnie w zakresie działalności inwestycyjnej naszych Klientów.

Zajmujemy się kompleksowo obsługą prawną zagadnień związanych z prawem nieruchomości, w szczególności nabywaniem i zbywaniem nieruchomości (gruntowych, lokalowych, budynkowych) i spółdzielczych praw do lokali.

Nasza Kancelaria doradza prawnie Klientom w zakresie ich działalności inwestycyjnej, zarówno prywatnej, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pomagamy w negocjacjach warunków transakcji i zawieranych umowach, analizie prawnej (due diligence) i niwelowaniu zidentyfikowanych ryzyk prawnych.

 

Co robimy?

W zakresie transakcji nieruchomościowych oferujemy wsparcie prawne w procesie nabywania i zbywania nieruchomości zarówno dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowym, jak i w celach inwestycyjnych. Przygotowujemy projekty umów, dokonujemy analiz i przedstawiamy propozycje zmian przedłożonych Kancelarii umów, takich jak umowy deweloperskie, umowy najmu, uczestniczymy w negocjacjach, współpracujemy z notariuszami.

Pomagamy Klientom w zabezpieczeniu ich interesów prawnych i zapewniamy bezpieczeństwo transakcji np. przez wynegocjowanie odpowiednich warunków na etapie przedwstępnej umowy sprzedaży. Prowadzimy także transakcje dla spółek, deweloperów, funduszy, najemców (w tym wielkopowierzchniowych), dzierżawców m.in. w zakresie nabywania gruntów, wynajmu, w tym powierzchni biurowych, ustanawiania odrębnej własności lokali, umów deweloperskich.

Nasze doradztwo obejmuje także pozostałą aktywność inwestycyjną naszych klientów. Mamy doświadczenie w zakresie inwestycji w startupy (w formie tzw. wejścia na udziały lub pożyczki konwertowalnej), nabywania certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, zawierania umów w zakresie wspólnego przedsięwzięcia (joint-venture).

Wśród naszych Klientów mamy także fundusze venture capital/ private equity, które wspieramy prawnie w zakresie prowadzonej działalności inwestycyjnej oraz dokonywanych transakcji na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

 • Zabezpieczamy umowne interesy naszych Klientów przy zawieranych transakcjach i zapewniamy bezpieczeństwo prawne transakcji.
 • Prowadzimy negocjacje warunków transakcji oraz zawieranych umów.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych (np. o zasiedzenie) lub przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (wysokość opłat od użytkowania wieczystego).
 • Reprezentujemy Klientów w zakresie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń (MSWiA, pozwolenia na budowę, użytkowanie, warunki zabudowy, decyzje środowiskowe).
 • Przeprowadzamy badania prawne (due diligence) nieruchomości i innych inwestycji.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo