Przesunięcie terminów na uzyskanie adresu do e-doręczeń

Ustawą o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 12 grudnia 2023 r. po raz kolejny przesunięto terminy maksymalne, w których posługiwanie się adresem do e-doręczeń stanie się obowiązkowe dla przedsiębiorców wpisanych do KRS i CEIDG.

Przedsiębiorcy wpisani do KRS

Posługiwanie się adresem do e-doręczeń dla przedsiębiorców wpisanych do KRS przed dniem 1 października 2024 r. stanie się obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy wpisani do KRS przed 1 października 2024 r. muszą wpisać adres do e-doręczeń do bazy adresów elektronicznych nie później niż 1 stycznia 2025 r.

Z kolei przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS, którzy powstaną od 1 października 2024 r., będą mieli obowiązek we wniosku o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców KRS wskazać imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL (adres do e-doręczeń uzyskają automatycznie po otrzymaniu przez Ministra Cyfryzacji właściwych danych za pomocą systemu KRS).

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG

Dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG do 31 grudnia 2024 r. adres do e-doręczeń stanie się obowiązkowy od 1 października 2026 r. Oznacza to, że są obowiązani uzyskać wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych w terminie do dnia 30 września 2026 r.

Wniosek o utworzenie adresu do e-doręczeń stanie się obowiązkowym elementem wniosku o wpis do CEIDG od 1 stycznia 2025 r.

Prawnicy zaangażowani