Z jakiego wsparcia mogą skorzystać kobiety w okresie ciąży i w pierwszych miesiącach macierzyństwa?

Ubezpieczone kobiety, nie tylko te zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą liczyć na wsparcie w okresie ciąży i w pierwszych miesiącach macierzyństwa. Co prawda te zatrudnione na podstawie umowy o pracę są w najlepszej sytuacji, ponieważ obejmuje je poza urlopem macierzyńskim i rodzicielskim także urlop wychowawczy, a przede wszystkim gwarancja zatrudnienia, jednak i pozostałe kobiety mogą liczyć chociażby na świadczenie wypłacane z ZUS.

Pod kątem urlopów i świadczeń związanych z macierzyństwem to pracownice są w najlepszej sytuacji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by kobiety zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o współpracę zagwarantowały sobie w danej umowie analogiczne prawo do powrotu na dotychczasowe stanowisko lub by zastrzegły, że zawarta umowa nie może zostać wypowiedziana w określonych okolicznościach. Powyższe zależy jednak wyłącznie od woli stron umowy, a pracownice mają to prawo zagwarantowane przepisami prawa pracy. W najgorszej sytuacji są kobiety zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, ponieważ nie zostaną objęte ubezpieczeniem zdrowotnym nawet dobrowolnie.