Lubelskie firmy rodzinne – wyzwania i rozwiązania

Lubelskie firmy rodzinne

Już 18 marca spotkaniem branżowym „Lubelskie firmy rodzinne – wyzwania i rozwiązania” zainaugurujemy współpracę w ramach platformy umożliwiającej wymianę wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania firmami rodzinnymi. Partnerami porozumienia są Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, GWLAW oraz Lubelski Klub Biznesu.

Tworzona platforma jest przykładem budowanie międzyregionalnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, opartych na międzysektorowym transferze wiedzy. Przyjęty model stanowił będzie dobrą praktykę, możliwą do zaimplementowania w innych środowiskach i województwach.

Podczas spotkania, zaprezentowane zostaną tematy takie jak: Sukcesja w firmach rodzinnych – wyzwania i dostępne scenariusze, Wsparcie w zarządzaniu spółką, czy Fundacja rodzinna – wehikuł ochrony majątku i interesu Rodziny. Swoimi doświadczeniem w procesie sukcesji, a także informacjami o narzędziach wspierających rozwój firm rodzinnych podzielą się przedstawiciele lubelskich firm, jak również instytucji wspierających takich jak Lubelski Klub Biznesu, czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://gospodarczy.lublin.eu/firmy-rodzinne/. Zachęcamy do udziału!