Prawo rodzinne

Udzielamy wsparcia prawnego w sprawach rodzinnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych.

Sprawy rodzinne niejednokrotnie budzą silne emocje. Nie można jednak bać się  zabezpieczyć swoich interesów, przyszłości dzieci. To właśnie rolą radcy prawnego/adwokata jest pomoc w przejściu przez nie świadomie, obiektywne spojrzenie na przedmiot sprawy i przedstawienie możliwych rozwiązań prawnych i ewentualnych skutków ich zastosowania.

Każdy stan prawny i faktyczny jest inny. To właśnie świadomość możliwych zabezpieczeń, istniejących instytucji prawnych, konsekwencji wynikających z podpisania określonych dokumentów ma uchronić przed niepożądanymi problemami w przyszłości, co do których, niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy.

Co robimy?

Oferujemy wsparcie prawne, zarówno w drodze konsultacji prawnych, jak i uczestnicząc w negocjacjach. Przygotowujemy projekty dokumentów, dokonujemy analizy przedstawionych dokumentów. Wspieramy Klientów w postępowaniach mediacyjnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych.

Pomagamy Klientom w zabezpieczeniu ich interesów prawnych, mając na względzie skutki określonych czynności prawnych w przyszłości. Zapewniamy dyskrecję. Kierujemy się empatią, profesjonalizmem i obiektywizmem.

Udzielamy wsparcia prawnego w zakresie:

 • spraw rozwodowych (przygotowujemy pozew rozwodowy zarówno bez orzekania o winie jak i z orzeczeniem winy, pomagając w skompletowaniu odpowiednich dokumentów, gromadzeniu dowodów; sporządzamy odpowiedź na pozew rozwodowy, wskazujemy możliwe wnioski o zabezpieczenie),
 • sporządzania projektów porozumienia wychowawczego, uczestniczymy w negocjacjach związanych z jego podpisaniem,
 • spraw o dochodzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, zarówno na rzecz dzieci, jak i byłych małżonków,
 • spraw o ustalenie kontaktów z dzieci,
 • spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym jej ograniczenia, pozbawienia.

Ponadto:

 • przygotowujemy projekty umów majątkowych małżeńskich, w tym intercyz, umów o rozszerzenie wspólności majątkowej,
 • przygotowujemy projekty umów o podział majątku wspólnego, pomagając w określeniu składników tego majątku, w tym uwzględniając ewentualne roszczenia o zwrot nakładów, uczestniczymy w negocjacjach związanych z zawarciem wyżej wymienionych umów.

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo