Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna umożliwia bezkonfliktowe przekazanie firmy i majątku rodzinnego kolejnym pokoleniom oraz zarządzanie nim nie tylko za życia fundatora, ale także po jego śmierci.

Fundacja rodzinna realizuje świadczenia na rzecz beneficjentów, bez ryzyka dla integralności majątku rodzinnego oraz płynności finansowej spółek, w których udziały będą przysługiwać tej fundacji.

Nasza Kancelaria doradza w zakresie zakładania fundacji rodzinnej, wyposażania jej w majątek oraz funkcjonowania fundacji rodzinnej po jej założeniu.

 

Co robimy?

Proces założenia fundacji rodzinnej w Polsce, która ma zostać wyposażona w majątek rodzinny, jest procesem zrozumienia potrzeb oraz celów uczestników procesu. Proces założenia fundacji rodzinnej rozpoczynamy od ustalenia założeń dla fundacji rodzinnej, w tym ustalenia istoty i celu powołania fundacji rodzinnej, zakresu działalności, jaka ma być prowadzona przez fundację rodzinną, roli fundatorów oraz pozostałych członków rodziny w fundacji rodzinnej, kręgu beneficjentów, potencjalnego składu osobowego organów fundacji rodzinnej, rodzaju i zakresu świadczeń jakie mają być przyznawane beneficjentom oraz innych istotnych kwestii z punktu widzenia zabezpieczenia fundatora oraz określonych beneficjentów.

 

Czym Jest Fundacja Rodzinna?

Fundacja rodzinna stanowi unikalną strukturę prawną, zaprojektowaną z myślą o zabezpieczeniu przyszłości majątkowej rodzin i ich biznesów. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie płynnego i bezkonfliktowego przekazania aktywów rodzinnych kolejnym pokoleniom, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad zarządzaniem tym majątkiem — zarówno za życia fundatora, jak i po jego śmierci. To rozwiązanie, które wyróżnia się na tle innych form prawnych dzięki możliwości precyzyjnego określenia celów fundacji, kręgu beneficjentów oraz zasad dysponowania majątkiem. W praktyce oznacza to, że fundacja rodzinna nie tylko chroni zgromadzone przez rodziny i firmy rodzinne aktywa  przed nieprzewidzianymi okolicznościami czy konfliktami, ale również umożliwia realizację długoterminowych planów rozwojowych i filantropijnych. Dzięki temu beneficjenci mogą czerpać korzyści z majątku w sposób zorganizowany i zgodny z wolą fundatora, bez ryzyka dla integralności majątku rodzinnego oraz płynności finansowej spółek rodzinnych. Warto zauważyć, że fundacja rodzinna w Polsce jest stosunkowo nowym rozwiązaniem  prawnym,, jednak szybko zyskuje na popularności jako narzędzie planowania sukcesji i ochrony majątku.

 

Założenie Fundacji Rodzinnej — Pierwsze Kroki

Zakładanie fundacji rodzinnej w Polsce jest procesem, który wymaga dogłębnej analizy celów i potrzeb wszystkich uczestników. Pierwszym i kluczowym krokiem jest zdefiniowanie precyzyjnych założeń dla fundacji rodzinnej, co obejmuje ustalenie jej głównych celów, zakresu działalności oraz określenie roli, jaką mają pełnić fundatorzy i pozostali członkowie rodziny. Następnie, równie istotne, jest zidentyfikowanie potencjalnych beneficjentów i zasad przyznawania im świadczeń, co pozwala na stworzenie struktury zabezpieczającej interesy rodziny na przyszłość. Kluczowy w tym etapie jest również wybór osób, które będą pełnić funkcje w organach fundacji rodzinnej, co ma bezpośredni wpływ na skuteczne i zgodne z jej założeniami zarządzanie. Proces ten wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także umiejętności przewidywania przyszłych potrzeb i potencjalnych ryzyk, dlatego współpraca z doświadczoną kancelarią, specjalizującą się w zakładaniu i obsłudze fundacji rodzinnych, jest nieoceniona. Dzięki profesjonalnemu doradztwu możliwe jest nie tylko efektywne ustrukturyzowanie fundacji, ale również zapewnienie, że będzie ona służyć zdefiniowanym celom przez wiele lat.

Dostosowane Rozwiązania dla Twojej Rodziny i Firmy

Każda rodzina i firma rodzinna jest unikatowa, dlatego proces tworzenia fundacji rodzinnej musi być elastyczny, aby móc dostosować się do specyficznych potrzeb i celów. Nasze doświadczenie pokazuje, że kluczem do sukcesu jest opracowanie spersonalizowanej strategii, która uwzględnia indywidualną sytuację majątkową, relacje rodzinne oraz długoterminowe cele biznesowe. W tym celu przeprowadzamy serię rozmów i spotkań, które pozwalają nam zrozumieć dynamikę działania każdej rodziny oraz oczekiwania wobec fundacji. Następnie, na podstawie zebranych informacji, tworzymy pełną dokumentację i proponujemy rozwiązania, które są nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale również optymalnie zabezpieczają przyszłość firmy i majątku rodzinnego. Dzięki takiemu podejściu fundacja rodzinna staje się solidnym fundamentem, na którym rodziny mogą budować swoją przyszłość, mając pewność, że ich wartości i dorobek będą chronione i przekazywane z pokolenia na pokolenie w sposób zorganizowany i przemyślany.

Procedury Notarialne i Koordynacja Procesu

Założenie fundacji rodzinnej to proces, który wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawniczej, ale także precyzyjnej koordynacji wielu etapów — zwłaszcza tych związanych z czynnościami notarialnymi. W naszej kancelarii kluczową rolę odgrywa współpraca z doświadczonymi notariuszami, co gwarantuje, że wszystkie dokumenty są przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  oraz najwyższymi standardami. Koordynacja procesu zakładania fundacji rodzinnej obejmuje nie tylko sporządzenie i weryfikację niezbędnej dokumentacji, ale także asystowanie podczas czynności notarialnych oraz doradztwo w zakresie dostosowania struktury prawnej fundacji. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że cały proces przebiegnie płynnie, a fundacja rodzinna zostanie założona z należytą starannością, co jest fundamentem dla jej przyszłego, skutecznego funkcjonowania. Nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, od pierwszych kroków po zakończenie wszystkich formalności, co pozwala klientom skupić się na realizacji swoich długoterminowych celów rodzinnego i biznesowego dziedzictwa.

 

 

 • Opracowujemy pełną dokumentację
 • Proponujemy rozwiązania dostosowane do konkretnego stanu faktycznego w rodzinie i firmie rodzinnej
 • Przeprowadzamy cykl rozmów i spotkań z członkami rodziny, fundatorem i beneficjentami fundacji rodzinnej
 • Koordynujemy i asystujemy podczas czynności notarialnych

Eksperci

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo