In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Prawo spółek, M&A

Nasze doradztwo obejmuje każdy proces związany z funkcjonowaniem podmiotów prawnych od ich założenia, poprzez bieżącą obsługę prawną i procesy reorganizacji.

Obsługujemy procesy: przekształceń, połączeń, jak również podziałów, po likwidację i rozliczenie majątku. Nasze wsparcie skierowane jest zarówno do funkcjonującego przedsiębiorstwa jak i do wspólników oraz zarządów i rad nadzorczych. Doradzamy prywatnym inwestorom, funduszom inwestycyjnym, podmiotom z sektora PE / VC, właścicielom przedsiębiorstw, podmiotom prywatnym planującym sprzedaż lub zakup aktywów. Prowadzimy bieżącą obsługę spółek oraz wsparcie w funkcjonowaniu organów, w tym walnych zgromadzeń.

Świadczymy kompleksowe doradztwo transakcyjne. Doradzamy zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, zapewniając obsługę na każdym etapie transakcji – począwszy od badania due diligence, przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcyjnej, aż po zamknięcie transakcji i obsługę potransakcyjną. Doradzamy przedsiębiorstwom, prywatnym inwestorom oraz funduszom. Kształtując struktury projektów oraz formułując dokumenty transakcyjne, zabezpieczamy interesy naszych klientów. Minimalizujemy ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów. Zabezpieczamy przed ryzykami, w tym wrogiego przejęcia. Uwzględniamy okoliczności sukcesji w biznesie. Zwracamy uwagę na praktyczne aspekty związane z inżynierią ekonomiczno – podatkową przedsięwzięcia.

Od lat współpracujemy z ekspertami w zakresie podatków oraz doradcami biznesowymi. Wspólnie strukturyzujemy działania, określając konsekwencje prawne i podatkowe.

Doradcy w kancelarii obsługują transakcje:

  • share deal: sprzedaży oraz zakupu udziałów, akcji, w tym będących w obrocie na rynku zorganizowanym (również w ramach wezwań); nabycia lub zbycia innych form uczestnictwa w spółkach handlowych;
  • asset deal: nabycia, zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części (w tym zakresie doradzamy we wszelkich formach reorganizacji przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych), a także w zakresie nabycia i zbycia poszczególnych aktywów należących do przedsiębiorstw;
  • przeniesienia wierzytelności, w tym wierzytelności sekurytyzowanych;
  • sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych;
  • transformacji korporacyjnych: przekształcenia, łączenia (w tym transgraniczne), podziały i likwidacje / rozwiązywania spółek (w tym wypłaty majątku likwidacyjnego);
  • finansowanie transakcji M&A: finansowanie długiem, finansowanie kapitałem, finansowanie mezzanine;
  • wykupy menadżerskie oraz transakcje w ramach tzw. financial assistance;
  • przeniesienia i rozwoju działalności operacyjnej  na rynki zagraniczne i w tym zakresie doradzamy w zakresie strukturyzacji grupy kapitałowej;
  • tworzenie oddziałów spółek zagranicznych w Polsce oraz wsparcie w tworzeniu oddziałów polskich spółek za granicą.
Nasi doradcy brali udział w strukturyzowaniu działań reorganizacyjnych, których wartość przekracza 7 miliardów złotych.