In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
GWLAW Gdynia Mitręga & Partners

GWLAW Gdynia Mitręga & Partners sp.k. powstała z potrzeby naszych klientów. Doradztwo kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. skupione jest wokół przedsiębiorczości prywatnej, w tym rodzinnej. Podążając za potrzebami naszych klientów otworzyliśmy biuro w Gdyni. 

Kancelaria GWLAW Gdynia Mitręga & Partners Spółka Komandytowa to zespół radców prawnych i adwokatów posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawniczych oraz dbających o zachowanie najwyższych standardów świadczonych usług. Kancelaria świadczy usługi pod prawem polskim, współpracując z wykwalifikowanymi doradcami zagranicznymi.

Praktyka kancelarii obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, w tym w zakresie reorganizacji wewnątrzgrupowych, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa nieruchomości.

Doświadczenie i wiedzę skupia na doradztwie dla firm rodzinnych, w tym przede wszystkim na procesach sukcesyjnych. Wspiera firmy rodzinne również w przypadku, gdy proces sukcesji może przybrać scenariusz sprzedaży biznesu. 

Kancelaria specjalizuje się również w doradztwie transakcyjnym (M&A, nieruchomości, sprzedaże portfeli wierzytelności i sekurytyzacja) oraz  doradza klientom w procesach pozyskiwania finansowania, w tym finansowania bankowego.

Zespół GWLAW świadczy doradztwo w zakresie działalności instytucji finansowych (fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające wierzytelnościami, instytucje pożyczkowe).

Agnieszka Mitręga - wspólnik zarządzajacy GWLaw Gdynia

 

GWLAW Gdynia Mitręga & Partners sp.k. jest akredytowanym doradcą w programie SPEKTRUM

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Kontakt:

GWLAW Gdynia Mitręga & Partners sp.k.

Tritum Business Park
Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Nowe Orłowo

email:

gwlaw@gwlaw.pl

agnieszka.mitrega@gwlaw.pl

telefon:

+48 22 416 05 56

 

Zapraszamy na Webinarium organizowane przez Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce na temat:

'Nowe występki „lichwy” (art. 304 §2 i 3 Kodeksu karnego). 

Webinarium poprowadzą prawicy zespołu GWLAW – r.pr. Agnieszka Mitręga - wspólnik zarządzający GWLaw Gdynia Mitręga & Partners oraz dr hab.  Magdalena Błaszczyk - adwokat w GWLAW

Webinarium odbędzie się  8 czerwca o godzinie 10:30

Zapraszamy! Więcej informacji na stronie ZPF oraz w aktualnościach na stronie GWLAW

 

 
Akredytowany doradca w Programie SPEKTRUM Agencji Rozwoju Pomorza S.A.