In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Katarzyna Ulma-Raszkowska

Adwokat 

e-mail: katarzyna.ulma-raszkowska@gwlaw.pl 
tel. +48 22 416 05 56

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak również w prawie bankowym, w tym sprawach tzw. kredytów frankowych. Doświadczenie w zakresie bankowości zdobywała świadcząc usługi na rzecz banku.

Reprezentuje klientów w negocjacjach, w postępowaniach mediacyjnych, przedsądowych oraz na etapie postępowania sądowego, jak również przed organami administracji, m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przez wiele lat prowadziła obsługę spółek prawa handlowego, w tym doradzała w procesach zakładania, przekształceń i likwidacji spółek. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa kontraktów, praw autorskich, jak również prawa reklamy. Szkoliła osoby z branży reklamowej w zakresie prawnych aspektów akcji promocyjnych oraz ochrony konsumentów na rynku reklamowym oraz w zakresie prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Występowała również jako obrońca, jak również oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania. W pracy zwraca szczególną uwagę na rzetelność i transparentność podejmowanych działań, jak również na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających potrzeby klientów.

Publikacje prawnika

Postępowania grupowe - ułatwienia w dochodzeniu roszczeń czy przejaw zbędnego formalizmu - Rzeczpospolita 08.06.2021 

W poszukiwaniu modelu fundacji rodzinnej - prawo.pl

Przedsiębiorca w sądzie, czyli nowe instytucje procedury cywilnej - infor.pl


PLIKI DO POBRANIA

Adwokat