Fundacja rodzinna w Polsce – nowe narzędzie do zabezpieczenia majątku i interesu rodziny – szkolenie całodzienne w Rzeczpospolita

Fundacja rodzinna w Polsce - nowe narzędzie do zabezpieczenia majątku i interesu rodziny - szkolenie całodzienne w Rzeczpospolita

Do polskiego porządku prawnego została wprowadzona instytucja, która od dziesięcioleci z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach – fundacja rodzinna. Jest to przełom dla właścicieli firm rodzinnych, prywatnych, którzy od wielu lat zwracali uwagę na potrzebę uelastycznienia procesu sukcesji, tak aby w większym zakresie odpowiadał on ich założeniom oraz indywidualnym potrzebom.

Fundacja rodzinna w Polsce jest nowym narzędziem prawnym dedykowanym właścicielom firm prywatnych i ich rodzinom. Edukacja w zakresie celów, zakładania i funkcjonowania fundacji rodzinnej, możliwości jej wdrażania w firmach rodzinnych i rodzinach jest konieczna i powinna uwzględniać uwarunkowania, w jakich działają firmy rodzinne oraz cechy, jakie posiadają właściciele firm rodzinnych.

Rzeczpospolita organizują szkolenie poświęcone fundacji rodzinnej. Partnerem szkolenia jest nasza kancelaria.

Celem szkolenia jest przygotowanie prawników i doradców wpierających firmy rodzinne w zakładaniu fundacji rodzinnych, w tym szczegółowe omówienie kwestii prawnych i podatkowych ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r o fundacji rodzinnej oraz wskazanie korzyści, procedur działania, jak również elementów wymagających szczególnej uwagi ze strony doradców i samych właścicieli firm rodzinnych. Dodatkowo eksperci omówią konkretne sytuacje i przykładowe ich rozwiązania oraz umożliwią omówienie na forum sytuacji przytoczonych przez uczestników w czasie sesji pytań i odpowiedzi przewidzianych po każdym module tematycznym.

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia od godz. 9:15 w formule online.

Wszystkie informacje nt. szkolenia znajdują się na stronie link

Szkolenie jest płatne, a poprowadzą je eksperci z naszej kancelarii.