In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Jakub Kondrat

 

Adwokat

email: jakub.kondrat@gwlaw.pl

tel. +48 22 416 05 56

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i bankowym, w ujęciu materialnoprawnym i procesowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz kancelarii prawnych obsługujących instytucje finansowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności i prowadzenia postępowań sądowych. Reprezentował jeden z największych na polskim rynku Banków w licznych procesach sądowych, w tym w sprawach tzw. kredytów „frankowych”.  Świadczył doradztwo prawne z zakresu bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze opiniowania umów zawieranych przez klientów z kontrahentami, czy zgodności aktów wewnętrznych i procedur z przepisami obowiązującego prawa.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych jako obrońca i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

W swojej pracy wykazuje się dużym zaangażowaniem, skrupulatnością i rzetelnością, zwracając przy tym szczególną uwagę na efektywną współpracę z klientem.

 

Adwokat