Wykorzystanie fundacji rodzinnej w procesie sukcesji

’Coraz większa świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie wyzwań i możliwości związanych z procesem sukcesji sprawia, że tradycyjna zmiana pokoleniowa przestała być jedynym celem podejmowanym przez nich działań. Firmy rodzinne zaczynają dostrzegać potencjał, jaki oferują fundacje – zarówno te prywatne, których podstawowym celem jest ochrona majątku, jak i charytatywne, pozwalające realizować społeczną misję rodziny.’

Adwokat Daria Leszczyk przybliża informacje na temat fundacji rodzinnej, zasady jej funkcjonowania oraz jej istotę w procesie sukcesji, podkreśla również, że firmy rodzinne spełniając misję społecznie odpowiedzialnego biznesu mogą i coraz częściej zakładają fundacje charytatywne, które mają wesprzeć np.lokalną społeczność.