Renesans programów motywacyjnych na polskim rynku. Dlaczego są tak atrakcyjne? – Dziennik Rzeczpospolita

W ostatnim czasie obserwujemy na rynku wzrost zainteresowania naszych klientów programami motywacyjnymi. Szczególnie widoczne jest to w przypadku spółek giełdowych, w których programy motywacyjne są ustanawiane na poziomie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a ich szczegółowe zasady są dostępne w ramach publikowanych przez spółki raportów bieżących.

Czym są programy motywacyjne i czym podyktowany jest aktualny wzrost zainteresowania firm programami motywacyjnymi?

Agnieszka Mitręga w artykule dla Dziennika Rzeczpospolita wyjaśnia czym jest program motywacyjny, w jakich okolicznościach może zostać wprowadzony, do kogo może być kierowany i jak wykorzystać go w procesie sukcesji czy sprzedaży firmy?

Zachęcamy do czytania artykułu.

Artykuł opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolita.