Fundacja rodzinna – skuteczne narzędzie ochrony majątku rodzinnego

’Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnej – nowej formy prawnej, która ma stać się odpowiedzią na zgłaszaną przez polskich przedsiębiorców rodzinnych potrzebę elastycznego kształtowania zasad sukcesji i zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym.

Fundacje rodzinne z dużym powodzeniem od wielu lat funkcjonują w krajach Europy Zachodniej takich jak Austria, Holandia czy Malta, gdzie przez całe pokolenia zarządzają biznesami lub skupiają się na gromadzeniu i powiększaniu majątków rodzinnych. Rosnąca świadomość wagi problemu niekontrolowanej sukcesji, a także indywidualne uwarunkowania rodzinne i biznesowe sprawiają, że także polscy właściciele firm rodzinnych coraz chętniej chcieliby ulokować majątek rodzinny w fundacji prywatnej (rodzinnej), która umożliwia skonsolidowanie całego majątku w określonej strukturze i zapewnia długoterminowe utrzymanie majątku rodzinnego w rękach rodziny, a tym samym nie prowadzi do jego rozproszenia, w szczególności wśród spadkobierców fundatora, z których każdy otrzymałby określoną część i mógł nią rozporządzać wedle własnego uznania.’

 

Daria Leszczyk – adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. w artykule dla Magazynu Poligrafika