Kiedy jest najlepszy moment na sukcesję? Zastanawiasz się czy już myśleć o sukcesji?

Sukcesja, firma rodzinna

Wielu właścicieli firm rodzinnych zastanawia się kiedy jest najlepszy moment na sukcesję.

Czy jeżeli założyciel firmy nie planuje na obecnym etapie wycofywać się operacyjnie ani właścicielsko z biznesu, powinien już planować wejście do firmy swoich następców, np. swoich dzieci?

Bezsprzecznie warto zacząć od tego, że im wcześniej w firmie zacznie się myślenie o zmianie pokoleniowej, tym większa jest gwarancja sukcesu całego procesu.

Tylko przemyślana, dobrze zaplanowana i dobrze zakomunikowana sukcesja zabezpieczy firmę przed niekontrolowaną sukcesją spowodowaną zdarzeniami losowymi oraz zapewni niezachwiane kontynuowanie rodzinnego biznesu. Sukcesorom pozwoli na bezkonfliktowe korzystanie z otrzymanych aktywów oraz uprawnień zarządczych. Kiedy w takim razie warto myśleć o sukcesji?

Co ważne w myśleniu o sukcesji? Kiedy jest najlepszy moment na sukcesję?

Zaznaczyć należy, że tak jak nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesją, tak niemal niemożliwe wydaje się wskazanie jednego momentu jako momentu najlepszego na sukcesję.

W takim razie kiedy jest dobry czas na sukcesję?

Trzeba pamiętać, że w każdej firmie rodzinnej zidentyfikować można wiele czynników wpływających na to czy firma jako organizacja gotowa jest na zmianę pokoleniową. Takimi czynnikami mogą być m.in.

  • wytypowanie sukcesorów oraz ich chęć i przygotowanie do sukcesji,
  • relacje pracownicze oraz relacje z kontrahentami
  • czy wreszcie forma prawna w jakiej prowadzony jest biznes.

Inaczej będzie wyglądać plan sukcesji w jednoosobowej działalności gospodarczej. Inaczej w spółce jawnej prowadzonej wraz z współmałżonkiem. Inaczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej wspólnie z wieloletnim wspólnikiem spoza rodziny.

Czy w sukcesji ważna jest analiza otoczenia rodzinno-biznesowego?

Dlatego tak ważna w procesie planowania sukcesyjnego jest analiza otoczenia rodzinno-biznesowego. Ważna jest również  analiza warunków funkcjonowania firmy, jej relacji biznesowych, stanu prawnopodatkowego. Powyższe jest istotne w związku z koniecznością możliwie w jak najszerszym zakresie rozpoznania ryzyk. Mogą one bowiem mieć niebagatelny  wpływ na działalność operacyjną firmy rodzinnej.

Jeżeli kluczowe dla firmy umowy (np. umowy kredytowe lub umowy z głównymi kontrahentami) zawierają zastrzeżenia, że właścicielem firmy musi pozostawać określona osoba,  konieczne będzie zadbanie, aby w procesie zmiany pokoleniowej od strony prawnej zabezpieczona została stabilność działalności operacyjnej firmy.  Bez wątpienia dotyczy to również  decyzji administracyjnych, na których firma opiera swoją działalność operacyjną wtedy, gdy  są ściśle związane z osobą właściciela.

Audyt sukcesyjny, o którym pisaliśmy niedawno tutaj, pozwala także ustalić jakie są oczekiwania poszczególnych uczestników sukcesji oraz jak wyobrażają sobie swoje zaangażowanie w firmie. Wynik audytu  pomoże w  odpowiedzi na pytanie: Kiedy jest najlepszy moment na sukcesję?

Prawnicy zaangażowani