Networkingowy LUNCH BIZNESOWY | Hotel SPA Wieniawa | IFR

Serdecznie zapraszamy na Networkingowy LUNCH BIZNESOWY organizowany przez Stowarzyszenie Incicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z naszą kancelarią.

Spotkanie odbędzie się podczas  WYJAZDU INTEGRACYJNEGO IFR w dniu 23 czerwca 2023 roku w godz. 13:00 – 14:00 Hotelu SPA Wieniawa (ul. Lipowa 24, 84-100 Rekowo Górne).

Poza częścią networkingową odbędzie się także część merytoryczna, w postaci dwóch wykładów po 25 minut nt. uchwalonej niedawno instytucji fundacji rodzinnej oraz o pozyskiwaniu funduszy unijnych.

 

AGENDA
12:45-13:00 Przywitanie
13:00-14:00 Część merytoryczna:
Fundacja rodzinna w Polsce / Rozwijaj biznes z funduszami europejskimi
14:00-15:00 NETWORKING
Fundacja rodzinna w Polsce – czy to rozwiązanie sukcesyjne dla Twojej firmy rodzinnej?

Podczas krótkiego wystąpienia Agnieszka Mitręga (radca prawny i wspólnik zarządzający w GWLAW Gdynia Mitręga & Partners) wyjaśni:

  • Czym jest fundacja rodzinna i dla kogo/jakich firm i rodzin może to być rozwiązanie sukcesyjne?
  • Kiedy będziemy mogli zakładać fundacje rodzinne w Polsce?
  • Podstawowe informacje o obligatoryjnych i fakultatywnych elementach w fundacji rodzinnej.
  • Kwestie podatkowe w fundacji rodzinnej w Polsce
Rozwijaj biznes z funduszami europejskimi.

W trakcie wystąpienia Michał Szaraniec, Partner w GSW Grant Services Szaraniec i Wspólnicy Sp.k. odpowie na pytania:

  • Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  • Jakie projekty mają szansę na dotacje?
  • Od czego zacząć proces pozyskiwania dotacji?
PROWADZĄCY

Agnieszka Mitręga – Radca prawny i wspólnik zarządzający w GWLAW Gdynia Mitręga & PartnersSpecjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach oraz prawie korporacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami. Zajmuje się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych. Doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem papierów wartościowych, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych. Specjalizuje się także w strukturyzacji i prowadzeniu transakcji M&A oraz reorganizacjach grup kapitałowych (podziały, przekształcenia, połączenia). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcjach na rynku wierzytelności (nabywanie portfeli wierzytelności, umowy o subpartycypację i sekurytyzację). Doradza także firmom windykacyjnym w zakresie zawierania umów serwisowych oraz podmiotom zarządzającym wierzytelnościami w zakresie umów o zarządzania portfelami wierzytelności. Specjalizuje się także w doradztwie związanym z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe. Reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cechuje ją profesjonalizm, biznesowe i całościowe podejście do prowadzonych spraw klientów oraz zdyscyplinowanie w działaniu.

Michał Szaraniec – Partner w GSW Grant Services Szaraniec i Wspólnicy Sp.k. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji oraz wsparciu projektów finansowanych z pomocy publicznej. Doradzał krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, od startupów po spółki giełdowe, realizującym projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne. Doświadczenie zdobywał w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz sektorze prywatnym. Obecnie partner i wspólnik w firmie konsultingowej.