Zmiany w kodeksie spółek handlowych wchodzą w życie 1 marca 2019 r.

Patrycja Dados w piątkowej Rzeczpospolitej pisze o zmianach w KSH, które wejdą w życie z dniem 1 marca

'Zmiany w kodeksie spółek handlowych, które wejdą w życie 1 marca koncentrują się na funkcjonowaniu spółek kapitałowych. Zgodnie z założeniem projektodawców, pakiet zmian skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Czy zaproponowane zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności?’

Patrycja Dados tak podsumowuje zmiany:

'Większość przedstawionych obok zmian oceniam pozytywnie. Nie są to zmiany rewolucyjne i w dalszym ciągu nie dotykają jeszcze wielu ważnych kwestii w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, jednak w znacznej mierze potwierdzają to, co było w praktyce stosowane już od dawna lub regulują te kwestie, które były do tej pory szeroko dyskutowane w doktrynie. Wydaje się, że wprowadzone zmiany ułatwią interpretację przepisów, a co za tym idzie mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działania spółek kapitałowych.’