Zatory płatnicze – zmiany w przepisach

10 marca 2022 r. opublikowany i skierowany do konsultacji społecznych został projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z niniejszym projektem, głównymi celami nowelizacji są uelastycznienie obowiązków sprawozdawczych ciążących na przedsiębiorcach, zwiększenie efektywności postępowań dotyczących nadmiernych opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych oraz uelastycznienie zasad nakładania kar. Według ustawodawcy nowelizacja to efekt wniosków płynących z dwóch lat obowiązywania Ustawy, formułowanych zarówno przez przedsiębiorców, jak i organy stosujące nowelizowane przepisy, w szczególności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Artykuł został opublikowany w magazynie Poligrafika