Postępowanie restrukturyzacyjne może pomóc przedsiębiorstwu, któremu grozi niewypłacalność – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Coraz więcej przedsiębiorców ma problemy z terminową płatnością zobowiązań na rzecz swoich kontrahentów, jak i zobowiązań publicznoprawnych, czyli na rzecz Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyczyną coraz większych problemów finansowych przedsiębiorstw w bieżącej realizacji płatności jest niewątpliwie panujący kryzys, rosnąca inflacja, zmiany kursu walut oraz skutki panującej wojny w Ukrainie. Ponadto, przedsiębiorcy jeszcze długo będą odczuwać konsekwencje pandemii, która doprowadziła w niektórych branżach do drastycznego spadku liczby klientów. Wszystkie te zdarzenia spowodowały, iż sytuacja ekonomiczna niektórych przedsiębiorców przestała być stabilna. Przedsiębiorcy zmuszeni są do walki o utrzymanie swojej pozycji na rynku. Rosnące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, utrzymania pracowników, spadający popyt, wzrost podatków, w tym składek ZUS ewidentnie nie sprzyjają przedsiębiorcom – tym bardziej warto poznać mechanizmy, które pozwolą uchronić firmę przez upadłością.

 

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu radcy prawnego Pauliny Kolowcy