Kto, kiedy i na jakich zasadach dokonuje audytu fundacji rodzinnej?

Audyt w fundacji rodzinnej jest przeprowadzany albo przez zewnętrzną firmę audytorską albo przez zespół audytorów. Wyboru dokonuje zgromadzenie beneficjentów fundacji. W skład zespołu audytorów musi wchodzić: biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny. Taki ekspercki skład, zdaniem ustawodawcy, powinien zapewnić należyte przeprowadzenie audytu w fundacji.

Jakie kryteria muszą spełniać audytorzy?

Czy audyt w fundacji jest obowiązkowy, a jeśli tak, to ja często należy go przeprowadzać?

Do jakich informacji i dokumentów ma dostęp audytor?

Odpowiedź znajdziecie Państwo w kolejnym filmie informacyjnym z cyklu o fundacji rodzinnej.