Jaką rolę w fundacji rodzinnej pełni zgromadzenie beneficjentów? Jak wpływa na funkcjonowanie fundacji rodzinnej?

Co do zasady, zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej jest organem zbliżonym w swoim działaniu do np. zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W obu przypadkach, rola tych organów będzie nieco inna w sytuacji, w której w organizacji powołania zostanie rada nadzorcza, która przejmuje znaczną część kompetencji związanych z nadzorem nad działalnością zarządu.

Niemniej jednak, zgromadzenie beneficjentów jest obowiązkowym organem każdej fundacji rodzinnej i jest jej zwierzchnią władzą, mającą za zadanie działać zarówno w interesie fundacji, jak i co istotne – beneficjentów.

Zapraszamy do wysłuchania całej wypowiedzi poświeconej zgromadzeniu beneficjentów.