Jak zabezpieczyć rozwój biznesu w procesie sukcesji? Interim Manager w firmie rodzinnej

Strategia, Organizacja, Analiza, Zarządzanie projektami

Zabezpieczenie rozwoju biznesu podczas sukcesji. Interim management.

W najbardziej wymagających momentach zmian przedsiębiorstwa rodzinne mogą znaleźć wsparcie w kontraktowych managerach pozyskiwanych do spółki na krótki, określony  czas do osiągnięcia konkretnego efektu biznesowego.  Tak właśnie działa interim management. Tzw. Interima pozyskuje się do spółki by doraźne przejął zarządzania firmą, działem albo projektem i wsparł właścicieli i zatrudnionych, pracujących na rzecz spółki managerów. Celem interimów jest zawsze podniesienie wartości firmy. W oparciu o swoją wiedzę i w porozumieniu z właścicielem lub zarządem Spółki prowadzą firmy przez transformację – wnosząc zarówno świeże spojrzenie z zewnątrz, jak i wiedzę, której nie ma w przedsiębiorstwie. Analizują, diagnozują, rekomendują, uzgadniają plan i wdrażają zmiany.

 • tworzą międzygeneracyjną strategię rozwoju, zapewniając ciągłość myślenia a równocześnie podnosząc innowacyjność i sprawność organizacji.
 • tworzą skuteczniejsze modele biznesowepoprawiają konkurencyjność firm przez alianse biznesowe i partnerstwa strategiczne
 • Często interim pełni funkcję shadow managera/ mentora, który wspiera „z drugiego planu” Sukcesorów rekomendując konkretne działania biznesowe i komunikację
 • profesjonalizują firmę rodzinną szykując ją do sukcesji, sprzedaży bądź skokowego rozwoju
 • czasami po prostu gaszą pożary w ramach wsparcia kryzysowego.

Gdy mają pewność, że zmiana jest „zakorzeniona” w organizacji, ich rola się kończy. Ten ostatni etap, zwany zamrożeniem zmiany,  jest de facto transferem wiedzy do zatrudnionych w spółce osób. Interimowie dzielą się wiedzą, pracują bowiem nie w kontrze do etatowych dyrektorów, ale grają do tej samej, co właściciel spółki, bramki.

Mówi się, że Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki. Taki jest cel i esencja ich pracy.

Zalety interim management:

 • specjalistyczna wiedza i doświadczenie zdobyte w wielu spółkach, różnych branżach, i podczas trudnych projektów łączy się z ich skutecznością.
 • silna orientacja na cel, czyli osiągnięcie uzgodnionego efektu biznesowego; wypracowanym produktem nie jest power point, ale utrwalona zmiana; w odróżnieniu od doradców nie tylko mówią, co trzeba w firmie zrobić, ale to robią, wdrażają zmianę
 • to praktycy biznesu
 • z braku obciążenia relacjami interpersonalnymi wynika ich wysoka decyzyjność, neutralność i dystans
 • pracując razem z managerami spółki wspierając ich i ucząc; Poprzez transfer wiedzy utrwalają wprowadzone zmiany i nie jest to bonus, ale stały element projektu
 • interim działa szybciej i sprawniej niż pracownik etatowy
 • formuła interimowa umożliwia dostęp do najlepszych ekspertów bez względu na lokalizację spółki. Projekt nie wiąże się przecież dla interima z koniecznością relokacji z miejsca zamieszkania.

Interim management jest odpowiedzią na to, że sukces przedsiębiorstw zależy od wiedzy i szybkości działania. Dzięki współpracy z tzw. interimem, menedżerowie funkcyjni w spółkach uczą się nowego, szerszego spojrzenia. Rozwijają się szybciej. A zarządzanie, planowanie strategiczne i sposób działania zostają przeniesione na wyższy poziom.