Jak uniknąć kradzieży wizerunku? Co grozi za jego bezprawne udostępnienie?

Wizerunek

Jak uniknąć kradzieży wizerunku? 

Kiedy wizerunek osoby może zostać wykorzystany?

Za zgodą właściciela czyli osoby, której tej wizerunek chcemy wykorzystać, jest możliwa. Wiele osób żyje dzięki temu, że ich wizerunek można wykorzystywać i jest udostępniany medialnie, ale kluczowe jest to, że musi to się odbywać za jego zgodą.

Osoby publiczne muszą liczyć się z tym, że ich wizerunek może być utrwalany przy okazji aktywności zawodowej.

Co grozi za bezprawne udostępnienie wizerunku?

Można sobie wyobrazić przypadki uporczywego nękania z wykorzystaniem wizerunku, zbudowania sobie fałszywej tożsamości. Wykorzystania tożsamości swojej osoby często doświadczają blogerzy, mowa tu nie tylko o wizerunku, ale także o całym dorobku. Trudno jest to ustalić, może być również tak, że tematu prawnokarnego tam nie znajdziemy, a całą sprawę trzeba będzie rozpatrywać wyłącznie w kategoriach cywilnoprawnych, jako przypadek naruszenia dóbr osobistych. Atak na wizerunek należy rozpatrywać w kategoriach cywilnoprawnych. Wykorzystanie wizerunku może się wiązać z prawami autora, który ten wizerunek utrwalił. Standardowo jest wykorzystanie utworu odpowiedzialne ze wskazaniem autora i za jego zgodą.

Sytuacja, w której w w teorii są dobre intencje, gdy ktoś nie chce wykraść zdjęcia, opublikować je, ale nie zdaje sobie sprawy, że łamie prawa drugiej osoby?

Kluczem jest zgoda dysponenta. Jeżeli mamy zielone światło to możemy zrobić użytek z cudzego wizerunku.

Co jeśli wiemy, że jest osoba, która miała złe intencje np. w przypadku kradzieży w naszym domu, w czasie gdy monitoring zarejestrował twarz tej osoby. Czy możemy opublikować zdjęcie tej osoby? Czy to jest zgodne z prawem?

Nie jest, oczywiście, jeżeli decyzje podejmuje sam właściciel, czy osoba prywatna, która została okradziona. Natomiast może uzyskać zgodę organów, Prokuratora lub Sądu. Mamy do czynienia z sytuacja, w której mamy do czynienia z sytuacją, która budzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Decyzja czy opublikować wizerunek czy nie, pozostaje w gestii właściwych organów.

Co zrobić jeżeli ktoś ukradnie nasze zdjęcie i opublikuje je w sieci? Jakie mamy prawa?

Pytanie z czym mamy do czynienia i jak się zachować? Trzeba zidentyfikować osobę, która to zrobiła i zwrócić się o usunięcie zdjęcia, ewentualnie o oświadczenie osoby publikującej zdjęcie z wyjaśnieniem stanu faktycznego. Jednak może się okazać, że trzeba będzie złożyć powództwo cywilne o naruszenie dóbr osobistych. Składa się je do Sądu Okręgowego. Może się okazać, że ten, kto opublikował wizerunek, nie będzie chciał rozwiązać sporu polubownie. W zależności od sytuacji faktycznej, jest możliwe podjęcie odpowiednich kroków, być może będzie to zakres karnoprawny.

Porada u prawnika jest zalecana w takim przypadku.