III Kongres Firm Rodzinnych Forbes – problemy i wyzwania firm rodzinnych

Kongres Firm Rodzinnych odbył się 20 czerwca 2022 roku i był już trzecim wydarzeniem krajowym organizowanym przez Magazyn Forbes Polska dedykowanym firmom rodzinnym!

W hotelu Sheraton w Warszawie zebrało się ponad 300 gości, którzy chcieli porozmawiać o wyzwaniach swoich firm, podzielić się doświadczeniami z trudnego czasu pandemii i wybuchu wojny za wschodnią granicą, ale również poznać receptę na sukcesję – skuteczną i gwarantującą trwanie firm rodzinnych na pokolenia.

Magazyn Forbes podczas Kongresu Firm Rodzinnych zaprezentował wyniki badania firm rodzinnych

75 % polskich przedsiębiorców deklaruje rozpoczęty proces sukcesji

Zdania co do czasu trwania procesu sukcesji są podzielone, prawie 30% twierdzi, że proces trwa 3-5 lat, kolejne 30 % 6-10 lat.

Jak wyglądają procesy sukcesyjne firm rodzinnych w Polsce?

Rodzinny Ład: Czy otoczenie prawne sprzyja rozwijaniu firm rodzinnych?

Podczas dyskusji panelowej, w której udział wzięli: Henryk Orfinger – Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A., Marcin Ochnik – Prezes Zarządu OCHNIK S.A. oraz Piotr Grabowski – wspólnik zarządzający Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., padły ważne słowa. Fundacja rodzinna, długo wyczekiwana przez przedsiębiorców, jest rozwiązaniem w procesie sukcesji, które zabezpieczy majątek firmowy przed rozdrobnieniem, pozwoli na prowadzenie firmy przez kolejne pokolenia bezkonfliktowo. To założyciel fundacji zdecyduje na jakich warunkach i kto zostanie beneficjentem fundacji.

Sukcesja niejednokrotnie bywa procesem trudnym, skomplikowanym, ale od wartości firmy rodzinnej, świadomości celów jakie przyświecają właścicielom firmy, zależy sukces sukcesji.

Scenariusze prawne bez zaangażowania nestorów i sukcesorów, nie przyniosą rezultatów we wdrożeniu nawet najlepszego planu sukcesji.

Ważne jest jednak, aby plan istniał, również plan na przypadek nagłej sukcesji.

Nagrody dla firm rodzinnych rozdane!

Podczas Kongresu zostały również wręczone nagrody dla firm rodzinnych. Magazyn Forbes wyróżnił:

Grupę Mokate – jako Firmę Rodzinną Roku Magazynu Forbes Polska

Władysława Grochowskiego – jako Rodzinnego Filantropa Roku Magazynu Forbes Polska

FIRMA TARCZYŃSKI S.A. – została wyróżniona jako Rodzinny Ambasador Roku Magazynu Forbes Polska

Marta Stefańczyk-Ciąpala – Prezes Zarządu Cafardini otrzymała Nagrodę Specjalną Magazynu Forbes Polska

Wyróżnione firmy odznaczają się wyjątkowym zaangażowaniem zarówno w budowanie polskiej gospodarki jak również działań filantropijnych. Gratulujemy!

Co wynika z badania firm rodzinnych?

  • Ponad 50 % firm twierdzi, że ma alternatywny plan na swoje przedsiębiorstwo w przypadku braku sukcesora
  • Znakomita większość właścicieli/współwłaścicieli zarządza swoimi biznesami, pełnią funkcję prezesów, wiceprezesów, członków zarządu
  • Firmy rodzinne wskazują, że prostsze prawo szczególnie podatkowe, powołanie fundacji rodzinnej, ulgi podatkowe dla firm rodzinnych z krajowym kapitałem, uproszczenie sukcesji oraz mniej skomplikowane prawo spadkowe/dziedziczenia ułatwiłyby funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz ich stabilny wzrost
  • największymi problemami z jakimi borykają się przedsiębiorcy to: rosnące koszty pracy, niestabilność prawa oraz rosnące koszty funkcjonowania (surowców, usług, energii)

 

Firmy rodzinne oczekują fundacji rodzinnej, zadbania o polskie przedsiębiorstwa podatkowo i prawnie!