Fundacja rodzinna w Polsce w pytaniach i odpowiedziach – sukcesja szyta na miarę?

Czy polscy przedsiębiorcy rodzinni będą mieli możliwość wdrażania sukcesji „szytej na miarę”? 

W ostatnim czasie opublikowany został nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który – ku nieskrywanej radości środowiska firm rodzinnych – uwzględnia kluczowe uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych. Zmieniły się nie tylko zasady opodatkowania, ale zwiększona została także swoboda fundatora w kształtowaniu zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Poniżej zapraszamy na krótką sesję pytań i odpowiedzi, której celem jest przybliżenie możliwości, jakie dawać będzie polska fundacja rodzinna w budowaniu wielopokoleniowych majątków rodzinnych oraz zapewnieniu realizacji woli fundatora, która respektowana będzie nie tylko przez jego bezpośrednich spadkobierców, ale także kolejne pokolenia rodziny.

Artykuł został opublikowany na łamach Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE – Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych