Czy przedsiębiorca korporacyjny może odpowiadać karnie?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi się liczyć z ryzykiem odpowiedzialności prawnej. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność administracyjną czy cywilną, jednak mogą też ponieść odpowiedzialność karną. Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą odpowiadają za popełniane przez siebie przestępstwa na takich samych zasadach, jak każda osoba fizyczna. Od listopada 2003 r. polskie prawo przewiduje jednak również odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych za przestępstwa albo przestępstwa skarbowe popełniane na ich rzecz przez reprezentujące je osoby fizyczne. Taką odpowiedzialność mogą ponosić przedsiębiorcy korporacyjni.

Zapraszamy do przeczytania artykułu nt. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, możliwych sankcji i informacji jak to wygląda w praktyce.

Autorem artykułu jest adwokat dr hab. Magdalena Błaszczyk – prowadząca praktykę prawa karnego i karnego gospodarczego w kancelarii GWLAW.

Artykuł został opublikowany w Magazynie Forum Branżowe