Kiedy zachodzi możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa?

Nowelą, która weszła w życie w kwietniu 2017 r., dodano do kodeksu karnego art. 44a, w którym został uregulowany, nieznany wcześniej polskiemu prawu karnemu, przepadek przedsiębiorstwa.

Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, stanowiącego własność osoby fizycznej – albo jego równowartości – istnieje w razie skazania za przestępstwo z którego popełnienia sprawca odniósł, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości. Dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa („narzędzie”) lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Przedsiębiorstwo objęte przepadkiem nie musi być nawet własnością sprawcy. Wystarczy, że właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

Prawnicy zaangażowani