Przedsiębiorca a prawo karne

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek respektować normy prawa publicznego. Część z nich to normy dedykowane każdemu przedsiębiorcy, większość jednak ma charakter ekskluzywny i zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności. W prowadzenie działalności gospodarczej immanentnie wpisana jest więc odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy, w tym – odpowiedzialność penalna. Warto mieć świadomość za co może grozić, zidentyfikować gdzie w ramach prowadzonej działalności może się pojawić ryzyko ponoszenia takiej odpowiedzialności albo konsekwencji związanych z odpowiedzialnością karną innych. To pozwoli przedsiębiorcy należycie się zabezpieczyć.

Z ryzykiem odpowiedzialności penalnej musi się liczyć każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prawnej przedsiębiorstwa czy rodzaju prowadzonej działalności, Nawet jeśli nie poniesie jej sam, to może poważnie odczuć konsekwencje nałożenia jej na inną osobę, w tym także – konsekwencje adresowane do siebie bezpośrednio, w postaci odpowiedzialności penalnej nakładanej na podmiot zbiorowy, którym może być przedsiębiorca korporacyjny

Przestępstwo czy przestępstwo skarbowe może popełnić wyłącznie osoba fizyczna, która ma ukończone 17 lat w czasie popełnienia czynu prowadzącego do odpowiedzialności. Sprawcą może być więc przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą. W takim przypadku mają do niego zastosowanie wszystkie zasady odpowiedzialności karnej czy karnej skarbowej, jak do każdej osoby fizycznej.

Szczególnie dotkliwy dla przedsiębiorcy-osoby fizycznej może się okazać przepadek przedsiębiorstwa. Co istotne, może on też objąć przedsiębiorstwo należące do osoby fizycznej innej niż sprawca.

Konsekwencje skazania za przestępstwo  albo przestępstwo skarbowe może odczuć także podmiot korporacyjny. W przypadku przedsiębiorców największe ryzyko takich konsekwencji wiąże się ze skazaniem menadżera, pełnomocnika, pracownika czy nawet, powiązanego z nim biznesowo, przedsiębiorcy- osoby fizycznej.

Prawnicy zaangażowani