Nowa ustawa antylichwiarska

18 grudnia 2022 roku weszła w życie nowa tzw. ustawa antylichwiarska – jeden z flagowych projektów Ministerstwa Sprawiedliwości mający przeciwdziałać nadużyciom w sektorze pożyczkowym.

Najważniejszą zmianą nowelizacji jest wprowadzenie limitu dodatkowych prowizji i marży, które do tej pory były przez nieuczciwych pożyczkodawców wykorzystywane do drastycznego zwiększania kosztów pożyczki. Na mocy ustawy, maksymalny limit dodatkowych opłat wynosi 45% całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie trwania umowy. Jeśli okres kredytowania będzie wynosił 6 miesięcy, suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 25%. Limit wysokości odsetek został utrzymany na dotychczasowym poziomie i wynosi 20,5% w skali roku.

Co jeszcze istotne, ustawodawca przewidział obowiązek zwrotu proporcjonalnej kwoty prowizji i innych marż w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania. Ponadto, ustawa wprowadza zakaz tzw. „rolowania długów”, czyli zastępowania jednego długu (np. długu kwoty pożyczki) kolejnym (np. długiem związanym z obsługą umowy pożyczki). Powyższy zakaz ma za zadanie ograniczyć możliwość nakładania dodatkowych wygórowanych opłat na klientów firm pożyczkowych.

Ustawa kończy również z procederem wymuszania na pożyczkodawcy poddaniu się egzekucji co do wysokości całego, niesprecyzowanego w momencie zawarcia umowy i rosnącego z roku na rok zadłużenia. Na mocy nowych przepisów, maksymalna wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik podda się egzekucji, to kwota pożyczki powiększona o wysokość odsetek maksymalnych należnych za cały okres kredytowania.

Prawnicy zaangażowani