Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę?

Praktyka pokazuje, że właściciele biznesów prowadzonych w formie jednodobowych działalności gospodarczych, którzy chcą, by firma służyła kolejnym pokoleniom, traktują możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego jako rozwiązanie awaryjne i tymczasowe, które zabezpieczy firmę na wypadek nagłych zdarzeń losowych po stronie właściciela, natomiast docelowym dążeniem jest zmiana formy prawnej na taką, która odpowiadać na będzie potrzebom związanym z procesem sukcesji.

Spółka, w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej:

  • pozwala na przekazanie firmy rodzinnej kilku osobom (na przykład dzieciom, którzy do tej pory w równej mierze angażowali się w jej rozwój);
  • umożliwia jednoczesne prowadzenie biznesu przez założyciela oraz sukcesorów;
  • daje możliwość wprowadzenia do dokumentów korporacyjnych mechanizmów prawnych, które między innymi zapewnią rodzinny charakter firmy, zabezpieczą ryzyko wejścia do spółki osób spoza rodziny czy też zapewnią wybranym członkom rodziny, np. właścicielowi, określone uprawnienia gwarantujące zachowanie kontroli nad firmą na wypadek sporu pomiędzy uczestnikami sukcesji;
  • umożliwia zaangażowanie w biznes osób spoza rodziny (na przykład kluczowych menadżerów) lub wejście do firmy zewnętrznego inwestora;
  • oraz co najważniejsze, nie znika wraz ze śmiercią właściciela.