Czym firma rodzinna może konkurować na rynku krajowym i globalnym?

Obecnie firmy rodzinne stanowią ponad 800 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Odróżniają się one od innych przedsiębiorców działających na polskim rynku, w szczególności od dużych korporacji międzynarodowych, przede wszystkim kulturą organizacji,  finansowaniem działalności oraz  wyzwaniami przed którymi stoją.

Konkurencyjność firmy rodzinnej  przejawia się w autentyczności kultywowanych przez nie wartości inkorporowanych w wielopokoleniowy model prowadzenia biznesu. Specyficzna kultura prowadzenia biznesu przez firmy rodzinne i ich historia  powoduje, że są one bardziej wiarygodne na rynku zarówno dla klientów, jak i kontrahentów. Pracownicy utożsamiają się z wartościami firm rodzinnych, czują się bardziej zaangażowani.

Firma rodzinna jak każda firma zaczyna się od pomysłu założyciela a rośnie kiedy dzieli się pomysłem z tymi, na którym najbardziej jej zależy. Przedsiębiorczość i rodzina to fundamentalne wartości. To z nich wyrastają przewagi firm rodzinnych – gospodarność, pracowitość, szacunek do pracowników, do klientów i dostawców, a co najważniejsze myślenie na pokolenia.

Firmy rodzinne posiadają olbrzymi potencjał, pozwalający im z powodzeniem konkurować na rynku z innymi dużymi podmiotami. Potencjał firm rodzinnych kryje się właśnie w tej specyfice. Kultywowane z pokolenia na pokolenie wartości oraz kultura pracy, budzą zaufanie do firm rodzinnych, odbieranych przez innych jako wiarygodny i solidny kontrahent. Firmy rodzinne, jak pokazały ostatnie lata posiadają cechę szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych, kumulując kapitał własny potrafią zachować go na czas kryzysu, a niejednokrotnie wykorzystać kryzys i przekuć go w sukces.

Prawnicy zaangażowani